Regler


Ubemannet golfsimulator, døgnåpent, 365 dager i året

Lodevegen 360, 4365 Nærbø


  • Bruk kun hele, rene og umerkede baller - helst nye. Dette for å unngå at lerretet blir skittent eller får rifter.


  • Bruk kun plastpegger, da brukne trepekker kan skade lerretet.


  • Uønskede hendelser skal meldes omgående til Arnt Ivar tlf 99726515


  • Når simulatoren slås av bes du forlate lokalet, eller booke ny tid for videre spill.


  • Vis respekt for utstyr og lokalet.

inGolf365      www.inGolf365.no      post@inGolf365.no      99726515 / 99737672      


Org.nr.: 917 272 956