Regler

 

Ubemannet golfsimulator, døgnåpent, 365 dager i året

Lodevegen 360, 4365 Nærbø

  • Bruk kun hele, rene og umerkede baller - helst nye. Dette for å unngå at lerretet blir skittent eller får rifter.

 

  • Bruk kun plastpegger, da brukne trepekker kan skade lerretet.

 

  • Uønskede hendelser skal meldes omgående til Arnt Ivar tlf 99726515

 

  • Når simulatoren slås av bes du forlate lokalet, eller booke ny tid for videre spill.

 

  • Vis respekt for utstyr og lokalet.

inGolf365 www.inGolf365.no post@inGolf365.no 99726515 / 99737672

 

Org.nr.: 917 272 956